کمترین: 
63.47
بیشترین: 
63.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.47
زمان: 
9/5 15:32
قیمت نفت برنت امروز 5 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 آذر 1396 , 63.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 15:32","price":63.47}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398