کمترین: 
2438
بیشترین: 
2438
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2438
زمان: 
9/5 14:00
قیمت منات آذربایجان امروز 5 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 آذر 1396 , 2438 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 14:00","price":2438}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398