کمترین: 
10700
بیشترین: 
10751
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10700
زمان: 
9/5 14:00
قیمت ریال عمان امروز 5 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 آذر 1396 , 10700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 13:50","price":10751},{"date":"1396/09/05 14:00","price":10700}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398