کمترین: 
4262
بیشترین: 
4262
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4262
زمان: 
9/5 13:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 آذر 1396 , 4262 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 13:40","price":4262}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398