کمترین: 
1070
بیشترین: 
1070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1070
زمان: 
9/5 12:00
قیمت لیر ترکیه امروز 5 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 آذر 1396 , 1070 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 12:00","price":1070}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398