کمترین: 
681000
بیشترین: 
693000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
688000
زمان: 
9/5 16:42
قیمت نیم سکه امروز 5 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 5 آذر 1396 , 688000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 11:48","price":693000},{"date":"1396/09/05 12:42","price":691000},{"date":"1396/09/05 13:12","price":681000},{"date":"1396/09/05 15:06","price":682000},{"date":"1396/09/05 15:42","price":683000},{"date":"1396/09/05 16:42","price":688000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398