کمترین: 
387000
بیشترین: 
398000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
387000
زمان: 
9/5 16:30
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 5 آذر 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 5 آذر 1396 , 387000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 11:36","price":398000},{"date":"1396/09/05 12:24","price":393000},{"date":"1396/09/05 16:30","price":387000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399