کمترین: 
257000
بیشترین: 
263000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
257000
زمان: 
9/5 13:12
قیمت سکه گرمی امروز 5 آذر 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 5 آذر 1396 , 257000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 11:36","price":263000},{"date":"1396/09/05 11:48","price":262000},{"date":"1396/09/05 13:12","price":257000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398