کمترین: 
4112
بیشترین: 
4122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4118
زمان: 
9/5 16:50
قیمت دلار امروز 5 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 5 آذر 1396 , 4118 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 11:30","price":4122},{"date":"1396/09/05 11:50","price":4120},{"date":"1396/09/05 12:30","price":4112},{"date":"1396/09/05 12:50","price":4113},{"date":"1396/09/05 13:00","price":4114},{"date":"1396/09/05 13:10","price":4113},{"date":"1396/09/05 13:20","price":4114},{"date":"1396/09/05 13:50","price":4115},{"date":"1396/09/05 14:20","price":4114},{"date":"1396/09/05 15:10","price":4117},{"date":"1396/09/05 15:50","price":4116},{"date":"1396/09/05 16:20","price":4117},{"date":"1396/09/05 16:50","price":4118}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399