کمترین: 
90612.9
بیشترین: 
90655.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
90655.5
زمان: 
9/5 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 5 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 آذر 1396 , 90655.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 11:30","price":90612.9},{"date":"1396/09/05 14:30","price":90655.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398