کمترین: 
3309
بیشترین: 
3314
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3309
زمان: 
9/5 13:40
قیمت دلار کانادا امروز 5 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 آذر 1396 , 3309 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 10:30","price":3314},{"date":"1396/09/05 11:50","price":3313},{"date":"1396/09/05 12:00","price":3310},{"date":"1396/09/05 13:40","price":3309}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398