کمترین: 
5550
بیشترین: 
5551
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5551
زمان: 
9/5 14:00
قیمت پوند امروز 5 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 5 آذر 1396 , 5551 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 10:30","price":5551},{"date":"1396/09/05 12:00","price":5550},{"date":"1396/09/05 12:10","price":5551},{"date":"1396/09/05 13:50","price":5550},{"date":"1396/09/05 14:00","price":5551}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399