کمترین: 
4955
بیشترین: 
4964
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4963
زمان: 
9/5 15:10
قیمت یورو امروز 5 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 5 آذر 1396 , 4963 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 10:10","price":4960},{"date":"1396/09/05 10:30","price":4958},{"date":"1396/09/05 12:00","price":4955},{"date":"1396/09/05 12:10","price":4958},{"date":"1396/09/05 12:50","price":4955},{"date":"1396/09/05 13:30","price":4958},{"date":"1396/09/05 14:20","price":4963},{"date":"1396/09/05 15:00","price":4964},{"date":"1396/09/05 15:10","price":4963}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398