کمترین: 
8681.3
بیشترین: 
9459
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9244.8
زمان: 
9/5 23:30
قیمت بیت کوین امروز 5 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 آذر 1396 , 9244.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 00:30","price":8681.3},{"date":"1396/09/05 01:00","price":8695.4},{"date":"1396/09/05 02:00","price":8735.2},{"date":"1396/09/05 02:30","price":8702.1},{"date":"1396/09/05 03:00","price":8697.4},{"date":"1396/09/05 03:30","price":8770},{"date":"1396/09/05 05:30","price":8775.1},{"date":"1396/09/05 06:00","price":8880.9},{"date":"1396/09/05 06:30","price":8779.7},{"date":"1396/09/05 08:30","price":8925},{"date":"1396/09/05 09:00","price":8890.1},{"date":"1396/09/05 09:30","price":8888.3},{"date":"1396/09/05 10:00","price":8928.5},{"date":"1396/09/05 10:30","price":8974.9},{"date":"1396/09/05 11:30","price":8952.3},{"date":"1396/09/05 14:30","price":8857.5},{"date":"1396/09/05 15:00","price":8943.4},{"date":"1396/09/05 15:30","price":8966.3},{"date":"1396/09/05 16:30","price":8940.3},{"date":"1396/09/05 17:00","price":8994.4},{"date":"1396/09/05 17:30","price":8977},{"date":"1396/09/05 21:00","price":9260.1},{"date":"1396/09/05 21:30","price":9275.1},{"date":"1396/09/05 22:00","price":9366.3},{"date":"1396/09/05 22:30","price":9459},{"date":"1396/09/05 23:00","price":9250.3},{"date":"1396/09/05 23:30","price":9244.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398