کمترین: 
443.5
بیشترین: 
461
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
445
زمان: 
9/5 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 آذر 1396 , 445 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/05 00:00","price":457.5},{"date":"1396/09/05 00:30","price":457.95},{"date":"1396/09/05 01:00","price":459.42},{"date":"1396/09/05 01:30","price":459.75},{"date":"1396/09/05 02:00","price":459.02},{"date":"1396/09/05 02:30","price":461},{"date":"1396/09/05 03:00","price":455.8},{"date":"1396/09/05 03:30","price":455.49},{"date":"1396/09/05 05:30","price":448.48},{"date":"1396/09/05 06:00","price":452.97},{"date":"1396/09/05 06:30","price":451},{"date":"1396/09/05 08:30","price":447},{"date":"1396/09/05 09:30","price":449},{"date":"1396/09/05 10:30","price":443.5},{"date":"1396/09/05 11:30","price":453.77},{"date":"1396/09/05 14:30","price":451.4},{"date":"1396/09/05 15:00","price":451.53},{"date":"1396/09/05 15:30","price":454.9},{"date":"1396/09/05 16:00","price":453.5},{"date":"1396/09/05 16:30","price":454.19},{"date":"1396/09/05 17:00","price":453.9},{"date":"1396/09/05 17:30","price":453.03},{"date":"1396/09/05 21:00","price":447.2},{"date":"1396/09/05 21:30","price":446.75},{"date":"1396/09/05 22:30","price":445},{"date":"1396/09/05 23:00","price":444.3},{"date":"1396/09/05 23:30","price":445}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398