کمترین: 
61.09
بیشترین: 
61.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.09
زمان: 
9/4 16:08
قیمت نفت اوپک امروز 4 آذر 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 4 آذر 1396 , 61.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 16:08","price":61.09}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398