کمترین: 
396000
بیشترین: 
399000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
399000
زمان: 
9/4 16:30
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 4 آذر 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 4 آذر 1396 , 399000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 11:48","price":397000},{"date":"1396/09/04 12:54","price":396000},{"date":"1396/09/04 13:36","price":397000},{"date":"1396/09/04 15:18","price":398000},{"date":"1396/09/04 16:30","price":399000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398