کمترین: 
698000
بیشترین: 
703000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
700000
زمان: 
9/4 16:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 4 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 4 آذر 1396 , 700000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 11:48","price":703000},{"date":"1396/09/04 12:12","price":700000},{"date":"1396/09/04 12:42","price":698000},{"date":"1396/09/04 13:12","price":699000},{"date":"1396/09/04 13:36","price":700000},{"date":"1396/09/04 15:12","price":699000},{"date":"1396/09/04 15:18","price":700000},{"date":"1396/09/04 16:06","price":699000},{"date":"1396/09/04 16:30","price":700000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398