کمترین: 
12
بیشترین: 
14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14
زمان: 
9/4 12:30
قیمت لیر سوریه امروز 4 آذر 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 4 آذر 1396 , 14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 11:40","price":12},{"date":"1396/09/04 11:50","price":13},{"date":"1396/09/04 12:30","price":14}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398