کمترین: 
10913
بیشترین: 
10915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10915
زمان: 
9/4 11:50
قیمت دینار بحرین امروز 4 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 آذر 1396 , 10915 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 11:40","price":10913},{"date":"1396/09/04 11:50","price":10915}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398