کمترین: 
1088
بیشترین: 
1098
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1098
زمان: 
9/4 11:50
قیمت ریال قطر امروز 4 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 4 آذر 1396 , 1098 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 11:40","price":1088},{"date":"1396/09/04 11:50","price":1098}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398