کمترین: 
2434
بیشترین: 
2440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2440
زمان: 
9/4 11:40
قیمت منات آذربایجان امروز 4 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 آذر 1396 , 2440 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 11:30","price":2434},{"date":"1396/09/04 11:40","price":2440}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398