کمترین: 
1035
بیشترین: 
1058
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1038
زمان: 
9/4 15:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 آذر 1396 , 1038 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 11:10","price":1035},{"date":"1396/09/04 13:50","price":1038},{"date":"1396/09/04 15:10","price":1058},{"date":"1396/09/04 15:20","price":1038}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399