کمترین: 
4121
بیشترین: 
4128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4127
زمان: 
9/4 17:00
قیمت دلار امروز 4 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 4 آذر 1396 , 4127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 11:10","price":4123},{"date":"1396/09/04 11:20","price":4122},{"date":"1396/09/04 11:40","price":4121},{"date":"1396/09/04 11:50","price":4123},{"date":"1396/09/04 12:10","price":4124},{"date":"1396/09/04 12:20","price":4126},{"date":"1396/09/04 12:50","price":4127},{"date":"1396/09/04 13:10","price":4128},{"date":"1396/09/04 13:20","price":4127},{"date":"1396/09/04 13:30","price":4128},{"date":"1396/09/04 13:40","price":4127},{"date":"1396/09/04 14:20","price":4124},{"date":"1396/09/04 14:30","price":4125},{"date":"1396/09/04 14:40","price":4124},{"date":"1396/09/04 14:50","price":4125},{"date":"1396/09/04 15:30","price":4126},{"date":"1396/09/04 16:10","price":4127},{"date":"1396/09/04 16:40","price":4128},{"date":"1396/09/04 17:00","price":4127}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398