کمترین: 
691000
بیشترین: 
717000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
699000
زمان: 
9/4 13:36
قیمت نیم سکه امروز 4 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 4 آذر 1396 , 699000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 11:00","price":717000},{"date":"1396/09/04 11:42","price":701000},{"date":"1396/09/04 11:54","price":691000},{"date":"1396/09/04 12:12","price":694000},{"date":"1396/09/04 12:54","price":697000},{"date":"1396/09/04 13:06","price":698000},{"date":"1396/09/04 13:36","price":699000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398