کمترین: 
503
بیشترین: 
505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
505
زمان: 
9/4 10:40
قیمت کرون نروژ امروز 4 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 آذر 1396 , 505 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 10:10","price":503},{"date":"1396/09/04 10:40","price":505}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398