کمترین: 
651
بیشترین: 
658
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
658
زمان: 
9/4 11:40
قیمت کرون دانمارک امروز 4 آذر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 آذر 1396 , 658 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 10:10","price":654},{"date":"1396/09/04 10:40","price":658},{"date":"1396/09/04 11:30","price":651},{"date":"1396/09/04 11:40","price":658}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399