کمترین: 
495
بیشترین: 
498
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
498
زمان: 
9/4 11:40
قیمت کرون سوئد امروز 4 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 آذر 1396 , 498 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 10:10","price":495},{"date":"1396/09/04 10:40","price":498},{"date":"1396/09/04 11:30","price":497},{"date":"1396/09/04 11:40","price":498}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398