کمترین: 
4233
بیشترین: 
4260
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4260
زمان: 
9/4 10:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 آذر 1396 , 4260 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 10:10","price":4233},{"date":"1396/09/04 10:40","price":4260}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398