کمترین: 
3311
بیشترین: 
3326
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3313
زمان: 
9/4 15:40
قیمت دلار کانادا امروز 4 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 آذر 1396 , 3313 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 10:10","price":3324},{"date":"1396/09/04 10:40","price":3326},{"date":"1396/09/04 11:20","price":3325},{"date":"1396/09/04 11:30","price":3326},{"date":"1396/09/04 11:40","price":3324},{"date":"1396/09/04 11:50","price":3319},{"date":"1396/09/04 12:00","price":3316},{"date":"1396/09/04 12:30","price":3315},{"date":"1396/09/04 12:40","price":3313},{"date":"1396/09/04 13:20","price":3315},{"date":"1396/09/04 15:00","price":3311},{"date":"1396/09/04 15:40","price":3313}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398