کمترین: 
1071
بیشترین: 
1079
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1071
زمان: 
9/4 13:40
قیمت لیر ترکیه امروز 4 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 آذر 1396 , 1071 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 10:10","price":1079},{"date":"1396/09/04 11:40","price":1076},{"date":"1396/09/04 11:50","price":1074},{"date":"1396/09/04 12:30","price":1073},{"date":"1396/09/04 13:40","price":1071}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398