کمترین: 
5550
بیشترین: 
5570
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5550
زمان: 
9/4 15:40
قیمت پوند امروز 4 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 4 آذر 1396 , 5550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 10:10","price":5561},{"date":"1396/09/04 10:30","price":5565},{"date":"1396/09/04 10:40","price":5570},{"date":"1396/09/04 11:50","price":5564},{"date":"1396/09/04 12:30","price":5561},{"date":"1396/09/04 15:10","price":5553},{"date":"1396/09/04 15:40","price":5550}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398