کمترین: 
4938
بیشترین: 
4963
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4961
زمان: 
9/4 15:30
قیمت یورو امروز 4 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 4 آذر 1396 , 4961 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 10:10","price":4938},{"date":"1396/09/04 10:30","price":4960},{"date":"1396/09/04 11:30","price":4958},{"date":"1396/09/04 11:50","price":4957},{"date":"1396/09/04 12:20","price":4952},{"date":"1396/09/04 12:40","price":4953},{"date":"1396/09/04 12:50","price":4960},{"date":"1396/09/04 13:20","price":4963},{"date":"1396/09/04 13:50","price":4961},{"date":"1396/09/04 15:10","price":4956},{"date":"1396/09/04 15:30","price":4961}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398