کمترین: 
2072.3
بیشترین: 
2072.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2072.3
زمان: 
9/4 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 4 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 آذر 1396 , 2072.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":2072.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398