کمترین: 
60.4
بیشترین: 
60.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.4
زمان: 
9/4 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 4 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 آذر 1396 , 60.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":60.4}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398