کمترین: 
2618.7
بیشترین: 
2618.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2618.7
زمان: 
9/4 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 آذر 1396 , 2618.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":2618.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398