کمترین: 
9333.9
بیشترین: 
9333.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9333.9
زمان: 
9/4 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 4 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 آذر 1396 , 9333.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":9333.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398