کمترین: 
301.9
بیشترین: 
301.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
301.9
زمان: 
9/4 09:10
قیمت دینار عراق امروز 4 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 آذر 1396 , 301.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":301.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398