کمترین: 
930.9
بیشترین: 
930.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
930.9
زمان: 
9/4 09:10
قیمت ریال قطر امروز 4 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 4 آذر 1396 , 930.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":930.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398