کمترین: 
939.4
بیشترین: 
939.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
939.4
زمان: 
9/4 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 4 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 آذر 1396 , 939.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":939.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398