کمترین: 
11644.2
بیشترین: 
11644.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11644.2
زمان: 
9/4 09:10
قیمت دینار کویت امروز 4 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 آذر 1396 , 11644.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":11644.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398