کمترین: 
433.4
بیشترین: 
433.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
433.4
زمان: 
9/4 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 4 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 آذر 1396 , 433.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":433.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399