کمترین: 
2772.3
بیشترین: 
2772.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2772.3
زمان: 
9/4 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 4 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 آذر 1396 , 2772.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":2772.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398