کمترین: 
3159.3
بیشترین: 
3159.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3159.3
زمان: 
9/4 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 4 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 آذر 1396 , 3159.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":3159.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398