کمترین: 
891.1
بیشترین: 
891.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
891.1
زمان: 
9/4 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 4 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 آذر 1396 , 891.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":891.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398