کمترین: 
4697.8
بیشترین: 
4697.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4697.8
زمان: 
9/4 09:10
قیمت پوند امروز 4 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 4 آذر 1396 , 4697.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":4697.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398