کمترین: 
4199
بیشترین: 
4199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4199
زمان: 
9/4 09:10
قیمت یورو امروز 4 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 4 آذر 1396 , 4199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":4199}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398