کمترین: 
3523
بیشترین: 
3523
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3523
زمان: 
9/4 09:10
قیمت دلار امروز 4 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 4 آذر 1396 , 3523 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 09:10","price":3523}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398