کمترین: 
8151.1
بیشترین: 
8735.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8670
زمان: 
9/4 23:30
قیمت بیت کوین امروز 4 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 4 آذر 1396 , 8670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 00:30","price":8181.8},{"date":"1396/09/04 01:00","price":8257},{"date":"1396/09/04 02:00","price":8232},{"date":"1396/09/04 05:30","price":8170.1},{"date":"1396/09/04 06:00","price":8151.1},{"date":"1396/09/04 06:30","price":8187.2},{"date":"1396/09/04 07:00","price":8210},{"date":"1396/09/04 07:30","price":8193.4},{"date":"1396/09/04 08:30","price":8255.6},{"date":"1396/09/04 09:00","price":8227.5},{"date":"1396/09/04 09:30","price":8235.1},{"date":"1396/09/04 11:00","price":8265.9},{"date":"1396/09/04 11:30","price":8324.3},{"date":"1396/09/04 12:00","price":8455.3},{"date":"1396/09/04 12:30","price":8412.9},{"date":"1396/09/04 13:00","price":8471.5},{"date":"1396/09/04 14:00","price":8468.9},{"date":"1396/09/04 14:30","price":8478},{"date":"1396/09/04 15:00","price":8466.1},{"date":"1396/09/04 15:30","price":8456.6},{"date":"1396/09/04 17:30","price":8626.1},{"date":"1396/09/04 20:30","price":8735.1},{"date":"1396/09/04 21:00","price":8681.4},{"date":"1396/09/04 23:30","price":8670}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398