کمترین: 
445.53
بیشترین: 
465
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
456.05
زمان: 
9/4 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 4 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 4 آذر 1396 , 456.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/04 00:00","price":448.15},{"date":"1396/09/04 00:30","price":451},{"date":"1396/09/04 01:30","price":449},{"date":"1396/09/04 02:00","price":445.53},{"date":"1396/09/04 05:30","price":465},{"date":"1396/09/04 06:30","price":459},{"date":"1396/09/04 07:30","price":456.99},{"date":"1396/09/04 08:30","price":456.65},{"date":"1396/09/04 09:00","price":462.13},{"date":"1396/09/04 09:30","price":461},{"date":"1396/09/04 11:00","price":464},{"date":"1396/09/04 12:00","price":459.98},{"date":"1396/09/04 12:30","price":451.18},{"date":"1396/09/04 13:30","price":453},{"date":"1396/09/04 14:00","price":450},{"date":"1396/09/04 14:30","price":453},{"date":"1396/09/04 15:00","price":454},{"date":"1396/09/04 15:30","price":457},{"date":"1396/09/04 17:30","price":456.1},{"date":"1396/09/04 20:30","price":460.33},{"date":"1396/09/04 21:00","price":458.23},{"date":"1396/09/04 23:30","price":456.05}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398